Darbai:

1. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Tarandėje, Vilniaus mieste.“ Techninis ir darbo projektai. (Bendras tinklų ilgis – 57736 m; vandentiekio siurblinė – 1 vnt. (projektinis debitas – Q=500 m3/h); požeminio tipo nuotekų siurblinės – 12 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Tarandėje, Vilniaus mieste.);
2. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Balsiuose, Vilniaus mieste.“ Techninis ir darbo projektai. (Bendras tinklų ilgis – 63749,5 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 10 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Balsiuose, Vilniaus mieste.);
3. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio tinklų statyba, nuotekų tinklų renovacija ir nauja statyba Salininkų gyv.“ Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 18537 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Salininkai, Vilniaus mieste.);
4. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“ Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 9360 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Buivydiškes, Vilniaus mieste ir rajone.);
5. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio tinklų renovacija, nuotekų tinklų renovacija ir statyba Grigiškėse.“ Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 6370 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Grigiškėse , Vilniaus mieste);
6. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio tinklų renovacija ir statyba Kairėnuose – Galgiuose.“ Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 12582 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Kairėnuose – Galgiuose , Vilniaus mieste ir rajone.);
7. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio tinklų renovacija, nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnio gyvenvietėje.“ Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 10326 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Pavilnio gyvenvietėje , Vilniaus mieste);
8. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų (Jeruzalės ir Santariškių gyv. rajonai)“ Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 7715 m. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Jeruzalės ir Santariškių gyv. Rajonai gyvenvietėje , Vilniaus mieste);
9. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų (Visorių g. individualių namų kvartalas, Vilniaus m.)“. Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 8670 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Visorių g. individualių namų kvartalas , Vilniaus mieste);
10. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Avižienių seniūnijos Užubalių, Klevinės, Raisteniškių ir Bendorių prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų“. Techninis projektas. (Bendras tinklų ilgis – 12540 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Avižienių sen. Vilniaus raj.);
11. „Neries upės baseino investicinės programos II-as etapas. Vandentiekio tinklų nauja statyba, nuotekų tinklų nauja statyba bei renovacija Trakų Vokės gyvenvietėje“. Techninis projektas. (Vandentiekio tinklų ilgis - 8698 m; nuotekų tinklų ilgis - 8870 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Trakų Vokės gyvenvietėje , Vilniaus mieste);
12. „Neries upės baseino investicinės programos II-as etapas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių nauja statyba Pavilnyje“. Techninis projektas. (Vandentiekio tinklų ilgis - 8817 m; nuotekų tinklų ilgis - 7980 m; vandentiekio siurblinė – 1vnt.; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Pavilnio gyvenvietėje , Vilniaus mieste);
13. „Neries upės baseino investicinės programos II-as etapas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių nauja statyba Pagiriuose“. Techninis projektas. (Vandentiekio tinklų ilgis - 22000 m; nuotekų tinklų ilgis - 25000 m. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Pagiriuose , Vilniaus mieste);
14. „Neries upės baseino investicinės programos II-as etapas. Vandentiekio bei nuotekų tinklų nauja statyba Pilaitės šiaurinės dalies kryptimi“. Techninis projektas. (Vandentiekio tinklų ilgis - 8955 m; nuotekų tinklų ilgis - 6470 m. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Pilaitė , Vilniaus mieste);
15. „Neries upės baseino investicinės programos II-as etapas. Vandentiekio ir nuotekų tinklai Daniliškių gyv.“. Techninis projektas. (Vandentiekio tinklų ilgis - 2177 m; nuotekų tinklų ilgis - 2586 m. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Daniliškių gyv, Vilniaus mieste);
16. „Neries upės baseino investicinės programos II-as etapas. Vandentiekio tinklų nauja statyba bei renovacija, nuotekų tinklų nauja statyba Antavilių gyvenvietėje ir Biliūno g.“. Techninis projektas. (Vandentiekio tinklų ilgis - 1065 m; nuotekų tinklų ilgis - 1756 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Antavilių gyvenvietėje ir Biliūno g, Vilniaus mieste);
17. „Neries upės baseino investicinės programos II-as etapas. Naujosios Vilnios rajono nuotekų tinklų įrengimas“. Techninis projektas. (Nuotekų tinklų ilgis - 8104 m. požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Naujosios Vilnios rajonas, Vilniaus mieste);
18. „Neries upės baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus m. savivaldybei“ projekto dalies S/B „Šeškinė“ vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis projektas“.
„Neries upės baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus m. savivaldybei“ projekto dalies Pavilnio gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis projektas“. Techninis projektas.
(Vandentiekio tinklų ilgis - 5500 m ; nuotekų tinklų ilgis - 5200 m. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, S/B „Šeškinė“ ir Pavilnio gyvenvietė, Vilniaus mieste);
19. „Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų statyba Grigiškėse“. Darbo projektas ir techninio projekto korektūra. (Bendras tinklų ilgis – 9800 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Grigiškėse , Vilniaus mieste);
20. „Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“. Techninio projekto korektūra ir darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 10788 m. magistralinių ir kvartalinių tinklų su atšakomis; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Buivydiškes, Vilniaus mieste ir rajone);
21. „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas. Sudervės nuotekų valyklos statyba“. Techninis darbo projektas. (Valymo įrenginiai, statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: hidrotechnikos statiniai: nuotekų valykla Lietuvoje, Sudervė, Vilniaus rajonas);
22. „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas. Maišiagalos nuotekų valyklos statyba“. Techninis darbo projektas. (Valymo įrenginiai, statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: hidrotechnikos statiniai: nuotekų valykla Lietuvoje, Maišiagala , Vilniaus rajonas);
23. „Ventos - Lielupės baseino II investicijų paketas Joniškio projektas. Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“. Darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 6079; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 1 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Joniškio miestas);
24. „Juodšilių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija“ Techninis projektas ir darbo projektas. (Vandentiekio tinklų ilgis - 2345 m, nuotekų tinklų ilgis -6597 m, požeminio tipo nuotekų siurblinės – 6 vnt. Pagrindines nuotekų siurblinės našumas 212 m3/h). Statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Juodšilių gyvenvietė, Vilniaus rajonas);
25. „Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas (Kauno miestas, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono, Birštono savivaldybėms) statinys: Buitinių nuotekų siurblinės rekonstravimas Stasiūnų gyv., Kaišiadorių rajone“. Darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 10000 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 1 vnt. Statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Kauno miestas, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono, Birštono savivaldybės);
26. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio tinklų renovacija ir statyba Kairėnuose – Galgiuose“. Techninio projekto korektūra. (Bendras tinklų ilgis – 12582 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Kairėnuose – Galgiuose , Vilniaus mieste ir rajone);
27. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio tinklų renovacija, nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnio gyvenvietėje“. Techninio projekto korektūra. (Bendras tinklų ilgis – 10326 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Pavilnio gyvenvietėje, Vilniaus mieste);
28. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų (Jeruzalės ir Santariškių gyv. rajonai)“. (Bendras tinklų ilgis – 7715 m. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai:vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Jeruzalės ir Santariškių gyv. Rajonai ,Vilniaus m.);
29. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų (Visorių g. individualių namų kvartalas, Vilniaus m.)“. Techninio projekto korektūra. (Bendras tinklų ilgis – 8670 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Visorių g. individualių namų kvartalas, Vilniaus mieste);
30. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Avižienių seniūnijos Užubalių, Klevinės, Raisteniškių ir Bendorių prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų“. Darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 12540 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Avižienių seniūnija , Vilniaus rajonas);
31. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio tinklų statyba, nuotekų tinklų renovacija ir nauja statyba Salininkų gyv.“. Darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 18537 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 4 vnt.statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Salininkai, Vilniaus mieste);
32. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“. Darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 9360 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Buivydiškes, Vilniaus mieste ir rajone);
33. Kompleksas: “Elingas (9.5) tarp P.Vileišio ir Šilo gatvių bei Neries upės skl. kad. Nr. 0101/0034:100 Vilniaus m. k.v. unikalus Nr. 0101/0034:100“ . Techninio projekto korektūra. (Nuotekų siurblinė statinių kategorija - neypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, Vilniaus m.);
34. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose“. Darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 30651 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 7 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje,Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose);
35. „I etapo vandentiekio tinklų gyvenamųjų namų kvartalui Klevinės k., Avižienių sen., Vilniaus raj.“. Techninis projektas ir darbo projektas. (Bendras tinklų ilgis – 1335 m. Statinių kategorija - neypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Klevinės k., Avižienių sen., Vilniaus raj.);
36. ,,Vandentiekio tinklų renovacija, nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnio gyv.“. Techninis projektas (korektūra). (13 053 m nuotekų tinklų, 4 buitinių nuotekų siurblinės. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Pavilnio gyv.,Vilniaus m.);
37. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose”. Darbo projektas. (Vandentiekio tinklai L-12,2km; savitakiniai nuotekų tinklai L-19,6km; slėginiai nuotekų tinklai L-0,5km; nuotekų siurblinė – 7 kompl., slėginiai nuotekų tinklai L-0,5km. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose);
38. „Vandentiekio magistralė nuo Tuputiškių iki Pavilnio gyv. kvartalo žiedinio vandentiekio tinklo Vilniuje“. Techninis projektas (korektūra). (1583 m vandentiekio tinklų. Statinių kategorija - ypatingi statiniai,statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Pavilnio gyv. ,Vilniaus m.);
39. ,,Vandentiekio tinklų renovacija ir statyba, nuotekų tinklų statyba Kairėnuose – Galgiuose“. Techninis projektas (korektūra). (5004 m vandentiekio tinklų, 7578 m buitinių nuotekų tinklų, 4 buitinių nuotekų siurblinės. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Kairėnuose – Galgiuose , Vilniaus mieste ir rajone);
40. ,,Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų (Jeruzalės ir Santariškių gyv. rajonai)“. Techninis projektas (korektūra). (3720 m vandentiekio ir 3995 m nuotekų tinklų. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Jeruzalės ir Santariškių gyv. rajonai, Vilniaus m.);
41. ,,Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“. Techninis projektas (korektūra), darbo projektas. (4540 m vandentiekio tinklų, 4996 m buitinių nuotekų tinklų, 3 buitinių nuotekų siurblinės. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Buivydiškes, Vilniaus mieste ir rajone);
42. „Nuotekų siurblinės Tuščiaulių k. rekonstrukcija naujų slėginių nuotekų tinklų iki Nemenčinės nuotekų tinklų statybos projektas“. Techninis, darbo projektas. (2070 m buitinių nuotekų tinklai; 1 nuotekų siurblinė (rekonstruojama). Statinių kategorija - neypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Nemenčinė, Vilniaus raj.);
43. „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Tiškevičiaus g., Speigo g., Vėsos g., Guobų g., Jaunystės g. Daniliškių gyv., Vilniaus m.”. Darbo projektas. (Vandentiekio tinklai L-2,2km; savitakiniai nuotekų tinklai L-2,6km. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, Daniliškių gyv. Vilniaus m.);
44. „Nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų siurblinės statybos, nuotekų valymo įrenginių griovimo Daniliškių gyv.,Vilniuje, projektas”. Techninis, darbo projektas. (Slėginiai nuotekų tinklai L-3,15km; 1 nuotekų siurblinė. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, Daniliškių gyv. Vilniaus m.);
45. „Vandens gerinimo įrenginių Jaunystės g.10A, Daniliškių gyv.,Vilniaus m. statybos projektas“. Techninis ir darbo projektas. (300 m3/parą našumas. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, Daniliškių gyv. Vilniaus m.);
46. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų (Visorių g. individualių namų kvartalas, Vilniaus m.)“. Techninis projektas (korektūra pagal išpildomuosius geodezinius planus). (Bendras tinklų ilgis – 8670 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Visorių g. individualių namų kvartalas, Vilniaus m.);
47. „Neries upės baseino investicinės programos I-as etapas. Avižienių seniūnijos Užubalių, Klevinės, Raisteniškių ir Bendorių prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų“. Techninis projektas, darbo projektas (korektūra pagal išpildomuosius geodezinius planus). (Bendras tinklų ilgis – 12540 m; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Avižienių seniūnija, Vilniaus raj.);
48. ,,Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekynės tinklai ,,Šeškinė“ S.B.”. Techninio projekto korektūra ir darbo projektas. (5506 m vandentiekio ir 5080 m nuotekų tinklų. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, ,,Šeškinė“ S.B.”,Vilniaus m.);
49. „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų pelėdos g., Biliūno g., SB „Šeškinė”, SB „Jurginas” ir Gineitiškėse” komponento “Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų pelėdos g., Biliūno g. Antavilių gyv. Vilniaus m.”. Techninio projekto korektūra. (1070 m vandentiekio ir 1750 m buitinių nuotekų tinklų; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Antavilių gyv., Vilniaus m.);
50. „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų pelėdos g., Biliūno g., SB „Šeškinė”, SB „Jurginas” ir Gineitiškėse” komponento “Nuotekų tinklai S.B. “Jurginas” Techninio projekto korektūra ir darbo projektas. (1850 m buitinių nuotekų tinklų, požeminio tipo nuotekų siurblinės – 1 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, S.B. “Jurginas” ,Vilniaus m.);
51. „Vandentiekio tinklų nauja statyba, nuotekų tinklų nauja statyba bei renovacija Trakų Vokėje, Vilniuje“. Techninio projekto korektūra. (9500 m vandentiekio ir 11000 m buitinių nuotekų tinklų; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, Trakų Vokėje, Vilniuje);
52. „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų pelėdos g., Biliūno g., SB „Šeškinė", SB „Jurginas" ir Gineitiškėse” komponento “Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų pelėdos g., Biliūno g. Antavilių gyv. Vilniaus m.”. Techninis projektas, darbo projektas (korektūra pagal išpildomuosius geodezinius planus). (1070 m vandentiekio ir 1750 m buitinių nuotekų tinklų; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt.statinių kategorija - ypatingi statiniai. Statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Antavilių gyv. Vilniaus m.);
53. „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų pelėdos g., Biliūno g., SB „Šeškinė”, SB „Jurginas” ir Gineitiškėse” komponento ,,Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekynės tinklai ,,Šeškinė“ S.B.”. Techninis projektas ir darbo projektas (korektūra pagal išpildomuosius geodezinius planus). (5506 m vandentiekio ir 5080 m nuotekų tinklų. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, ,,Šeškinė“ S.B.”,Vilniaus m.);
54. „Nuotekų tinklų įrengimas Naujojoje Vilnioje“ Tarp Palydovo, Šiaurės, A.V. Kojelavičiaus ir G. Žemkalnio g. Darbo projektas. (8104 m nuotekų tinklų; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 2 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Lietuvoje, Naujoji Vilnia,Vilniaus m.);
55. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kairėnuose, Vilniaus m statybos projektas“. Techninis projektas, darbo projektas. (5832 m vandentiekio ir 4750 m buitinių nuotekų tinklų; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 3 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Kairėnai, Vilniaus m.);
56. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Zujūnuose, Vilniaus raj. statybos projektas“. Techninis projektas. (18494 m vandentiekio ir 24872 m buitinių nuotekų tinklų; požeminio tipo nuotekų siurblinės – 16 vnt. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.Lietuvoje, Zujūnai, Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone);
57. „Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“. Techninis projektas, darbo projektas (korektūra pagal išpildomuosius geodezinius planus). (4540 m vandentiekio tinklų, 4996 m buitinių nuotekų tinklų, 3 buitinių nuotekų siurblinės. Statinių kategorija - ypatingi statiniai, statinių grupės – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo Lietuvoje, Buivydiškes, Vilniaus mieste ir rajone).